ميكسر صنعتی افقی

  • نوار نقاله صنعتی
  • خط تولید پودر شوينده
  • دستگاه پرکن بسته بندی
  • ماشين صنعت سليمی اذر

برچسب: میکسر افقی

salimi salimi
رشد تولید علم صنعتی ایران/ مقایسه ایران با دو غول صنعتی آسیا

* تولید علم صنعتی چیست وتفاوت های میان این نوع تولید علم با سایر تولیدات علمی در چیست؟

– تولید علم صنعتی به تولید علمی گفته میشود که در تولید آن حداقل یک پژوهشگر از بخش صنعت شرکت داشته باشد. البته تولید علم دانشگاهی نیز می تواند اثرگذاری فنآورانه یا نوآورانه داشته باشد. در این حالت تولید علم دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی در فرایند تولید علم صنعتی یا ایجاد اختراع قابل استفاده قرار گرفته و به آنها استناد صورت می گیرد.

در این مدت زمان دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های پژوهشی خود را به سرعت بالا بردند، اما همزمان از این ظرفیت عظیم در راستای بالا بردن سطح علمی مراکز تحقیق و توسعه صنایع بهره برداری نشده است. ارتباط صنعت و دانشگاه راهکاری مناسب در جهت افزایش توان پژوهشی صنعت کشور است.

در ۲۵ سال گذشته علم صنعتی ۰.۵ درصد از کل تولید علم کشور را تشکیل داده است، در ژاپن ۵ درصد از کل علم تولید شده و در کره جنوبی حدود ۲ درصد از کل علم تولید شده، تولید علم صنعتی بوده است.

نتایج یک پژوهش خواه اینکه توسط دانشگاه یا صنعت انجام شده باشد می تواند در مجلات و کنفرانس های علمی بین المللی انتشار یابد.

 به نظر شما آیا تولید علم صنعتی کشور افزایش یافته است؟

– بله. بر اساس پایگاه استنادی تامسون رویترز (ISI)، در فاصله زمانی ۱۹۹۵-۱۹۹۱ تنها ۳۵ مورد علم صنعتی داشتیم. در پنج ساله ۲۰۰۰-۱۹۹۶ میزان تولید علم صنعتی کشور افزایش یافته و به ۱۶۸ مورد رسید. در دوره پنج ساله بعدی این مقدار به ۴۷۸ رسید.

در فاصله زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ این مورد دوباره افزایش یافته و به ۲۳۶۱ مورد رسید. در دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۱ میزان تولید علم صنعتی کشور مجددا افزایش یافته و به ۴۰۷۷ مورد رسید. بنابراین تولید علم صنعتی کشور رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است.

کشورهای ژاپن و کره جنوبی دو غول تکنولوژی و فناوری آسیا محسوب می شوند آیا به نظر شما کمیت تولید علم صنعتی در کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در حال افزایش است؟

– نه فقط در کشورهای ژاپن و کره جنوبی، بلکه دنیا به دنبال افزایش تولید علم صنعتی است. در خلال سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ ژاپن و کره جنوبی به ترتیب ۲۱۲۶۸ و ۷۰۱ مورد علم صنعتی تولید کردند. در دوره پنج ساله بعدی (۲۰۰۰-۱۹۹۶) این مقدار افزایش یافت و به ترتیب برای هر کشور به ۴۱۴۸۲ و ۴۲۹۹ مورد رسید.

در فاصله سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ تولید علم صنعتی ژاپن ۵۹۹۹۹ مورد و کره جنوبی ۹۸۹۸ بود. در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ کل کمیت علم صنعتی کشور ژاپن و کره جنوبی به ترتیب به ۷۷۲۲۸ و ۱۹۹۲۰ مورد رسید و در پنج ساله اخیر (۲۰۱۵-۲۰۱۱) این دو کشور به ترتیب ۷۵۶۹۰ و ۲۴۴۰۰ مورد از این نوع علم را تولید کردند.

همکاری و مشارکت بین دانشگاه و صنعت چقدر در تولید علم صنعتی تاثیر دارد و به نظر شما این میزان چقدر افزایش یافته است؟

– میزان مشارکت دانشگاه با صنعت در کل دنیا در حال افزایش است. در ژاپن در فاصله سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ حدود ۳۹ درصد از علم صنعتی با همکاری دانشگاه تولید می شد. این رقم به تدریج در طول ۲۵ سال گذشته افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۱ این رقم به ۶۱ درصد و در خلال سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۱ به ۶۳ درصد رسیده است.

در کره جنوبی وضعیت های مشابهی وجو دارد. ۲۵ سال پیش ۵۱ درصد از تولید علم صنعتی این کشور با همکاری دانشگاه تولید می شد. این رقم برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۱ به ۸۲ درصد رسیده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز میزان همکاری دانشگاه و صنعت در زمینه تولید علم صنعتی افزایش یافته است. سهم این مشارکت از ۶۳ درصد در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۹۱ به ۸۵ درصد در پنج ساله اخیر (۲۰۱۵-۲۰۱۱) افزایش یافته است.

به نظر شما ظرفیت پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه در کشورهای ژاپن و کره جنوبی تا چه اندازه قابل مقایسه با مراکز مشابه در کشور است؟

– مقایسه علم صنعتی که توسط مراکز تحقیق و توسعه ایران، ژاپن و کره جنوبی بدون مشارکت دانشگاه تولید شده است، بیانگر آنست که برنامه ریزی برای ارتقای سطح علمی مراکز تحقیق و توسعه از اهمیت برخوردار است. ظرفیت و توان پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه در ژاپن و کره جنوبی جدای از تعامل با دانشگاه ها بالا است.

بررسی کمیت تولید علم مراکز تحقیق و توسعه در جایی که با دانشگاه ها همکاری نداشته اند نشان می دهد که در فاصله ۱۹۹۵-۱۹۹۱ مراکز تحقیق و توسعه ژاپن ۱۲۹۰۵ مورد علم صنعتی تولید کرده بودند.

تولید علم صنعتی کره جنوبی و ایران در این دوره به ترتیب ۳۴۲ و ۱۳ بود. در پنج ساله بعدی (۲۰۰۰-۱۹۹۶) ژاپن، کره جنوبی و ایران به ترتیب ۱۹۵۸۵، ۱۶۰۵ و ۶۰ مورد علم صنعتی تولید کردند. این مقدار برای هر سه کشور در خلال سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ مجددا افزایش یافته و به ترتیب به ۲۳۶۹۴، ۲۴۰۰ و ۱۰۸ مورد رسید.

در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ کمیت تولید علم صنعتی این کشورها به ترتیب به  ۳۳۸۸۵، ۵۲۹۴ و ۶۱۶ مورد افزایش یافت وبرای فاصله زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۱ تولید علم صنعتی این سه کشور به ترتیب ۲۸۱۶۷، ۴۴۳۸ و ۶۰۴ مورد است. این بخش از علم صنعتی بدون مشارکت دانشگاه تولید شده است.

هنگامی که تولید علم مراکز تحقیق و توسعه را مستقل از دانشگاه ها مورد مطالعه قرار می دهیم در می یابیم که در طول ۲۵ سال گذشته مراکز تحقیق و توسعه ژاپن و کره جنوبی به ترتیب ۸۴ و ۱۰ برابر مراکز مشابه در کشور تولید علم صنعتی داشته اند. با افزایش تولید علم صنعتی در کشور این اختلاف کمتر شده، اما فاصله ها هنوز زیاد هستند.

در دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۱ مراکز تحقیق و توسعه ژاپن و کره جنوبی به ترتیب ۴۷ و ۷ برابر ایران علم صنعتی تولید کرده اند.

فاصله جمهوری اسلامی ایران با ژاپن و کره جنوبی در تولید علم دانشگاهی چقدر است؟

– شکاف ایران در تولید علم صنعتی با آنچه در حوزه تولید علم دانشگاهی با آن مواجه هستیم بیشتر است. تقریبا تمامی علم کشور توسط دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی تولید می شود.

در فاصله سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ کمیت تولید علم کشور شامل ۱۹۳۸ مدرک بود. هر چند در این دوره ژاپن ۱۶۱ برابر ایران علم تولید کرده بود، اما کره جنوبی که در تولید علم، کشوری نوظهور محسوب می شود ۱۱ برابر ایران تولید علم داشت.

در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۶ جمهوری اسلامی ایران ۵۹۲۷ مدرک تولید کرد. فاصله ژاپن با ایران کاهش یافت به نحوی که تولید علم این کشور ۷۴ برابر ایران و تولید علم کره جنوبی ۱۲ برابر کشور بود. در خلال سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ تولید علم ایران افزایش یافته و به ۲۰۹۳۵ مدرک افزایش یافت. در این دوره ژاپن ۲۴ برابر و کره جنوبی ۶ برابر ایران تولید علم داشت.

در دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۶ تولید علم کشور مجددا افزایش یافته و به رقم ۸۲۸۱۸ مورد رسید. در این دوره فاصله ژاپن و کره جنوبی با ایران کمتر شده به نحوی که این دو کشور به ترتیب ۷ و ۳ برابر ایران علم تولید کردند. در دوره پنج ساله اخیر (۲۰۱۵-۲۰۱۱) تولید علم کشور به ۱۵۶۲۷۹ مورد افزایش یافت. در این دوره ژاپن ۴ برابر و کره جنوبی ۲ برابر ایران علم تولید کرده است.

* به نظر شما ارتباط صنعت و دانشگاه چقدر می تواند به عنوان یک راه حل به افزایش توان و ظرفیت پژوهشی صنعت کشور کمک کند؟

مراکز تحقیق و توسعه در ژاپن و کره جنوبی قائم به ذات خود قادرند تا به تولید علم صنعتی بپردازند، با این وجود آنها از ظرفیت های پژوهشی دانشگاه ها به خوبی استفاده می کنند. به ويژه در ژاپن مراکز تحقیق و توسعه قبل از آنکه به دانشگاه ها متکی باشند به پژوهشگران خود متکی هستند.

مراکز تحقیق و توسعه زبان مشترک صنعت و دانشگاه هستند. پیشتازی دانشگاه های کشور در عرصه تولید علم بین الملل فرصتی مغتنم برای صنایع کشور است. صنایع می توانند از این فرصت برای سازماندهی مراکز تحقیق و توسعه کمال استفاده را ببرند.

سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، تولید علم در جهت تولید ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی را مورد تاکید قرار داده اند، از همین رو در مسیر توسعه، کشور ناگزیر باید ارتباط صنعت و دانشگاه را به عنوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه قرار داد.

مطالعه بیشتر
salimi salimi
انواع ماشین‌ آلات صنعتی و کاربردهای آن

ماشین‌ آلات صنعتی جز آن دسته از دستاورد های بشر می‌باشند که بدون وجود آن‌ ها چرخ بسیاری از صنایع و تولیدات می‌خوابد. ما در این مطلب قصد داریم برای شما به معرفی برخی از انواع ماشین‌ آلات صنعتی بپردازیم و به شما بگوییم که به ‌طور کلی ماشین آلات صنعتی به چند دسته تقسیم می‌شوند.  از گذشته‌ های دور تاکنون به دلیل پیشرفته ‌تر شدن زندگی، ماشین ‌آلات صنعتی طراحی و تولید شده‌اند تا بتوانند نیاز زندگی امروز افراد را برطرف کنند. امروز تولیدات با سرعت سرسام ‌آوری انجام می‌شوند که سرعت زیاد آن ‌ها به دلیل استفاده از انواع مختلف ماشین ‌آلات صنعتی و مکانیزه می‌باشد. توجه نمایید که بدون وجود این ماشین ‌آلات اتفاقات بسیار مخرب و تاثیر گذاری گریبان گیر زندگی همه ما میشود که حتی فکر کردن به آن‌ ها می‌تواند عذاب‌ آور باشد. توجه نمایید که امروزه انواع ماشین‌ آلات صنعتی بسیار گسترده و متفاوت می‌باشند و ما نمی‌توانیم همه آن‌ ها را برای شما نام ببریم اما به ‌هر حال در این متن قصد داریم که برخی از آن‌ ها را به‌ صورت جامع و کامل برای شما نام ببریم و به معرفی آن ‌ها بپردازیم تا بتوانیم شما را بیشتر با انواع ماشین‌ آلات صنعتی آشنا سازیم و به شما بگوییم که این ماشین ‌آلات چگونه می‌تواند به ما کمک کنند و در چه انواعی وجود دارند‌. پس اگر شما نیز کنجکاو هستید تا اطلاعات خود در این زمینه را بالاتر ببرید و می‌خواهید که بیشتر در این‌ رابطه بدانید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید تا بتوانیم اطلاعات خود در این زمینه را در اختیار شما بگذاریم و به شما کمک کنیم تا بیشتر در رابطه با انواع ماشین‌ آلات صنعتی و کاربرد آن ‌ها اطلاعات کسب کنید.

 

انواع ماشین آلات صنعتی 

 

کاربرد انواع ماشین ‌آلات صنعتی کدام‌ ها می‌باشد؟

توجه نمایید که به طور کلی ماشین آلات صنعتی آن دسته از قطعه‌ های فلزی بسیار بزرگی هستند که در نوع متحرک و یا ایستا تولید می‌شوند. توجه نمایید که این دستگاه‌ ها از قطعات گوناگونی تولید شده‌اند که برخی از این قطعات متحرک هستند و برخی دیگر ثابت. این دستگاه ‌ها با انواع مختلف انرژی‌ های گوناگون مانند انرژی سوخت ‌های فسیلی، مکانیکی، الکتریکی، و حتی هسته‌ای به انجام فعالیت‌ های می‌پردازند. ماشین‌ آلات صنعتی آن دسته از ماشین ‌هایی هستند که انرژی ‌هایی که ما گفتیم را به انرژی مکانیکی و حرکتی تبدیل می‌کنند تا بتوانند به تولیدکنندگان کمک کند تا محصولات خودشان را در سریع‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت تولید کنند. توجه نمایید که ماشین انواع ماشین‌ آلات صنعتی به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا نیروی کار انسانی تا حد بسیار زیادی پایین بیاید و کیفیت و دقت در تولید محصولات بالاتر برود. همچنین با استفاده از انواع ماشین‌ آلات صنعتی سطح تولید نیز بسیار بیشتر می‌شود و تولید انبوه به ثمر میرسد. تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از انواع ماشین آلات صنعتی  به‌ راحتی قابلیت تکرار تولیدات داشته باشند و بتوانند بدون نیاز به دست‌ کاری دوباره محصولات را تولید کنند. همچنین کیفیت محصولات تولیدی با استفاده از انواع ماشین‌ آلات صنعتی بسیار بیشتر می‌باشد و سرعت تولید نیز بالاتر می‌رود. علاوه‌ بر این موارد پسماند هایی تولید شده توسط ماشین ‌آلات صنعتی بسیار کمتر از تولیدات انسانی می‌باشد همچنین ایمنی افراد و کارمندان چ هنگام استفاده از انواع ماشین‌ آلات صنعتی تا حد بسیار زیادی بالا میباشد‌.

 

ماشین آلات صنعتی 

 

معرفی انواع ماشین ‌آلات صنعتی

حال که  به‌ طور کلی برای شما در رابطه با ماشین ‌آلات صنعتی و مزایا و موارد استفاده آن صحبت کردیم بهتر است که به معرفی انواع مختلف ماشین ‌آلات صنعتی بپردازیم و به شما بگوییم که این ماشین ‌آلات در چه دسته ‌بندی ‌هایی موجود می‌باشند.

دسته اول ماشین ‌آلات دقت هستند‌. این ماشین ‌آلات همان‌ طور که از نام آن‌ها پیداست در زمینه پردازش دهنده، ماشین ‌آلات پردازش موضوع، و ماشین های سنگ‌زنی و ماشین‌آلات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماشین آلات صنعتی عمودی جزء دسته دیگری از ماشین ‌آلاتی می‌باشد که در انواع ماشین‌ آلات صنعتی تراش معمولی، ماشین آلات برنامه‌ریزی، ماشین‌آلات فرز، دستگاه ‌های حفاری، و دستگاه‌ های خسته ‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه نمایید که این ماشین‌آلات براساس نوع کار خودشان به دو قسمت دقت موقعیت‌ یابی و دقت تکرارپذیری دسته‌ بندی می‌شوند.

ماشین ‌آلات کنترل دیجیتال دسته دیگری از ماشین ‌آلات می‌باشند که ابزار اتوماتیک هستند که سیستم کنترل برنامه را دارا می‌باشند. توجه نمایید که سیستم کنترل این ماشین ‌آلات می‌تواند روند تولید را کنترل، کدگذاری، و اطلاعات را پردازش کند. توجه نمایید که این دستگاه‌ ها حرکت و همچنین پردازش قطعات دیگر را در ماشین‌ ها انجام می‌دهند.

 

معرفی انواع ماشین ‌آلات صنعتی 

معرفی انواع ماشین ‌آلات صنعتی بر اساس بخشی که مورد استفاده قرار میگیرند

علاوه‌ بر دسته ‌بندی انواع مختلف ماشین‌ ها بر اساس ظاهر و نحوه‌ی کار آن‌ ها، این ماشین‌ ها در بخش‌ های مختلف تولید نیز دسته‌ بندی می‌شوند. برای مثال ماشین ‌آلات صنعتی می‌توانند در چهار بخش ماشین‌آلات بخش تولید، مشکلات بخش قالب‌ریزی، ماشین آلات بخش تست، و ماشین ‌آلات بخش کنترل دسته‌ بندی شوند. ماشین آلات بخش تولید همان‌ طور که از نام آن‌ ها پیداست تمام روند تولید قطعات و ابزار ها را انجام می‌دهند. ماشین آلات بخش قالب ماشین ‌آلاتی هستند که مواد اولیه پس ‌از ذوب شدن به این بخش انتقال داده می‌شوند تا قالب ‌ریزی شوند و پس‌ از سرد شدن مورد استفاده قرار بگیرند. ماشین ‌آلات بخش تست نیز محصولات تولید شده را از نظر کیفی و ویژگی‌ های دیگر مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهند تا مطمئن شوند ابزار های تولید شده کیفیت لازم برای روانه بازار شدن دارا می‌باشند و هیچ‌ گونه مشکل خاصی ندارند. ماشین‌آلات بخش کنترل نیز ماشین ‌آلاتی هستند که اطلاعات بین بخش ‌های گوناگون تولید را رد و بدل می‌کنند و روش‌ های کنترلی در کارخانه‌ ها را با یکدیگر لینک می‌دهند و معمولاً یک رابط بین کاربر و همچنین مجموعه تولید و تحت کنترل می‌باشند که می‌توانند به‌ طور کلی باعث بالا بردن کارایی دستگاه‌ های صنعتی دیگر شوند.

 

انواع ماشین آلات صنعتی

جمع بندی

ما سعی کردیم که در این مطلب برای شما به طور کلی در رابطه با ماشین ‌آلات صنعتی و انواع ماشین‌ آلات صنعتی صحبت کنیم و به شما بگوییم که این ماشین ‌آلات چه ویژگی ‌هایی دارند و در چه انواعی دسته ‌بندی می‌شوند. ما در این مطلب دو مورد از دسته ‌بندی‌ های انواع ماشین‌ آلات صنعتی را برای شما نام‌ بردیم. اما شما باید بدانید که دسته ‌بندی‌ های ماشین ‌آلات صنعتی تنها به این دو مورد که ما گفتیم خلاصه نمی‌شود. به‌ طور منطقی در هر بخش تولیدی و با هر ویژگی‌ های تولید از ماشین ‌آلات مختلف و متفاوتی استفاده می‌شوند که هر کدام از آن ماشین‌ آلات ویژگی ‌های مخصوص به خودشان را دارند. پس نام بردن تمام ماشین ‌آلات صنعتی کاری بسیار سخت می‌باشد و ماشین ‌آلات هر بخش تولیدی باید با توجه به مواد تولید شده و همچنین نحوه تولید دسته‌ بندی شوند. به ‌طور کلی ماشین آلات صنعتی چرخ تولید و اقتصاد جامعه را در دست دارند و بدون وجود آن ‌ها انجام بسیاری از فعالیت ‌ها برای همه ما بسیار سخت و طاقت‌ فرسا می‌شد.

مطالعه بیشتر
salimi salimi
ویژگی های میکسر افقی چیست ؟

میکسر افقی  یکی از پر کاربرد ترین وسیله در صنعت دامپروری و کشاورزی می باشد که تنوع بسیار زیادی دارد.
همچنین موجب رونق کسب و کار در این دو صنعت شده است در میان انواع میکسر می توان به میکسر افقی  اشاره نمود.
در ادامه به این سوال که ویژگی هایمیکسر افقی چیست؟

میکسر افقی
پاسخ داده می شود که شامل موارد زیر می باشد.
اولین چیزی که در دستگاه افقی مورد توجه زیادی قرار می گیرد تیغه آن است علاوه بر اینکه تعداد تیغه ها زیاد است بسیار تیز است و عملکرد بسیار خوبی دارد به گونه ای که مواد مابع و جامد را به ردحتی میکس می کند.
از دیگر ویژگی آن شکل ظاهری آن می باشد میکسر افقی داردی دهانه باز و بزرگی است و همچنین بدنه آن بسیار قدرتمند است که موجب می شود خوراک دام کاملا پودر شود.
یکی از ویژگی که این دستگاه دارد این است که به صورت مارپیچی عمل می کند همین عمل راندمان کار را بسیار زیاد می کند و سرعت عمل در این کار بسیار زیاد می شود در زمان و هزینه بسیار صرفه جویی می شود.
این میکسر قدرتمند محبوبیت زیادی در صنعت ماشین آلات دارد.

میکسر افقی چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از وسایلی که در صنعت دامداری و دامپروری نقش پر رنگی داردمیکسر افقی است که ویزگی ها و مشخصات منحصر به فردی دارد.
در ادامه این مطلب به این سوال که میکسر افقی  چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ پاسخ داده می شود.
دستگاه افقی به خاطر محور چرخنده ای که که به صورت افقی به کار برده شده است به این نام شهرت پیدا کرده است.
دسنتگاه میکسر انواع متفاوتی دارد که به صورت ساده و یا پدالی نیز کارایی دارد. این دستگاه چون به صورت مارپیچی خوراک دام را مخلوط و ریز می کند طی مدت کوتاه تری این کار را انجام می دهد به همین خاطر گزینه بسیار عالی می باشد.
این دستگاه اندازه های متفاوتی دارد و از جنس آهن و استیل درست می شود که با توجه به نیاز و همچنین نوع کاربرد این انتخاب سلیقه ای می باشد.
این دستگاه برای مخلوط کردن خوراک دام طیور از جمله: علوفه های خشک و دراز، املاح معدنی، مواد پروتئینی و ویتامین ها را با هم مخلوط کرده و سپس مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد اساسی دارد.

 

انواع مختلف میکسر ها

 

میکسر مرغداری 500 کیلویی 🥇 - فروشگاه اینترنتی EIG-SHOP

در صنعت دامداری دستگاه های مختلف پیشرفت چشم گیری داشته است و افراد با استفاده بهینه از این دستگاه این شغل راحتی بیشتری را در پی دارد همچنین نیروی انسانی کمتری به کار برده می شود.
افراد زیادی از وجود میکسر اطلاع کافی ندارند و در ادامه به انواع آن اشاره می کنیم، از جمله مهمترین نوع میکسر را می توان به میکس افقی اشاره نمود که بسیار کار را آسان تر می کند.
این دستگاه با کیفیت دارای موتور و محور چرخنده است و برای مصارف زیاد آن‌‌‌ را انتخاب می کنند چون از نظر موتور نیز بسیار عالی شده است.
میکسر عمودی نیز سرعت عمل خوبی دارد ولی باید مقدار کمی علوفه را برای آن در نظر بگیرند‌ چون سریع داغ می شود و به موتور اسیب جدی وارد می شود‌. میکسر غلطانکی که نیز همانند میکسر زنجیره ای است. انواع میکسر ها مزیت های مختلفی دارند که در این مطب گنجانده نمی شود..

 

 

مطالعه بیشتر
×