ميكسر صنعتی افقی

  • نوار نقاله صنعتی
  • خط تولید پودر شوينده
  • دستگاه پرکن بسته بندی
  • ماشين صنعت سليمی اذر

برچسب: انواع ماشین آلات صنعتی

salimi salimi
رشد تولید علم صنعتی ایران/ مقایسه ایران با دو غول صنعتی آسیا

* تولید علم صنعتی چیست وتفاوت های میان این نوع تولید علم با سایر تولیدات علمی در چیست؟

– تولید علم صنعتی به تولید علمی گفته میشود که در تولید آن حداقل یک پژوهشگر از بخش صنعت شرکت داشته باشد. البته تولید علم دانشگاهی نیز می تواند اثرگذاری فنآورانه یا نوآورانه داشته باشد. در این حالت تولید علم دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی در فرایند تولید علم صنعتی یا ایجاد اختراع قابل استفاده قرار گرفته و به آنها استناد صورت می گیرد.

در این مدت زمان دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های پژوهشی خود را به سرعت بالا بردند، اما همزمان از این ظرفیت عظیم در راستای بالا بردن سطح علمی مراکز تحقیق و توسعه صنایع بهره برداری نشده است. ارتباط صنعت و دانشگاه راهکاری مناسب در جهت افزایش توان پژوهشی صنعت کشور است.

در ۲۵ سال گذشته علم صنعتی ۰.۵ درصد از کل تولید علم کشور را تشکیل داده است، در ژاپن ۵ درصد از کل علم تولید شده و در کره جنوبی حدود ۲ درصد از کل علم تولید شده، تولید علم صنعتی بوده است.

نتایج یک پژوهش خواه اینکه توسط دانشگاه یا صنعت انجام شده باشد می تواند در مجلات و کنفرانس های علمی بین المللی انتشار یابد.

 به نظر شما آیا تولید علم صنعتی کشور افزایش یافته است؟

– بله. بر اساس پایگاه استنادی تامسون رویترز (ISI)، در فاصله زمانی ۱۹۹۵-۱۹۹۱ تنها ۳۵ مورد علم صنعتی داشتیم. در پنج ساله ۲۰۰۰-۱۹۹۶ میزان تولید علم صنعتی کشور افزایش یافته و به ۱۶۸ مورد رسید. در دوره پنج ساله بعدی این مقدار به ۴۷۸ رسید.

در فاصله زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ این مورد دوباره افزایش یافته و به ۲۳۶۱ مورد رسید. در دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۱ میزان تولید علم صنعتی کشور مجددا افزایش یافته و به ۴۰۷۷ مورد رسید. بنابراین تولید علم صنعتی کشور رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است.

کشورهای ژاپن و کره جنوبی دو غول تکنولوژی و فناوری آسیا محسوب می شوند آیا به نظر شما کمیت تولید علم صنعتی در کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در حال افزایش است؟

– نه فقط در کشورهای ژاپن و کره جنوبی، بلکه دنیا به دنبال افزایش تولید علم صنعتی است. در خلال سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ ژاپن و کره جنوبی به ترتیب ۲۱۲۶۸ و ۷۰۱ مورد علم صنعتی تولید کردند. در دوره پنج ساله بعدی (۲۰۰۰-۱۹۹۶) این مقدار افزایش یافت و به ترتیب برای هر کشور به ۴۱۴۸۲ و ۴۲۹۹ مورد رسید.

در فاصله سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ تولید علم صنعتی ژاپن ۵۹۹۹۹ مورد و کره جنوبی ۹۸۹۸ بود. در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ کل کمیت علم صنعتی کشور ژاپن و کره جنوبی به ترتیب به ۷۷۲۲۸ و ۱۹۹۲۰ مورد رسید و در پنج ساله اخیر (۲۰۱۵-۲۰۱۱) این دو کشور به ترتیب ۷۵۶۹۰ و ۲۴۴۰۰ مورد از این نوع علم را تولید کردند.

همکاری و مشارکت بین دانشگاه و صنعت چقدر در تولید علم صنعتی تاثیر دارد و به نظر شما این میزان چقدر افزایش یافته است؟

– میزان مشارکت دانشگاه با صنعت در کل دنیا در حال افزایش است. در ژاپن در فاصله سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ حدود ۳۹ درصد از علم صنعتی با همکاری دانشگاه تولید می شد. این رقم به تدریج در طول ۲۵ سال گذشته افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۱ این رقم به ۶۱ درصد و در خلال سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۱ به ۶۳ درصد رسیده است.

در کره جنوبی وضعیت های مشابهی وجو دارد. ۲۵ سال پیش ۵۱ درصد از تولید علم صنعتی این کشور با همکاری دانشگاه تولید می شد. این رقم برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۱ به ۸۲ درصد رسیده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز میزان همکاری دانشگاه و صنعت در زمینه تولید علم صنعتی افزایش یافته است. سهم این مشارکت از ۶۳ درصد در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۹۱ به ۸۵ درصد در پنج ساله اخیر (۲۰۱۵-۲۰۱۱) افزایش یافته است.

به نظر شما ظرفیت پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه در کشورهای ژاپن و کره جنوبی تا چه اندازه قابل مقایسه با مراکز مشابه در کشور است؟

– مقایسه علم صنعتی که توسط مراکز تحقیق و توسعه ایران، ژاپن و کره جنوبی بدون مشارکت دانشگاه تولید شده است، بیانگر آنست که برنامه ریزی برای ارتقای سطح علمی مراکز تحقیق و توسعه از اهمیت برخوردار است. ظرفیت و توان پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه در ژاپن و کره جنوبی جدای از تعامل با دانشگاه ها بالا است.

بررسی کمیت تولید علم مراکز تحقیق و توسعه در جایی که با دانشگاه ها همکاری نداشته اند نشان می دهد که در فاصله ۱۹۹۵-۱۹۹۱ مراکز تحقیق و توسعه ژاپن ۱۲۹۰۵ مورد علم صنعتی تولید کرده بودند.

تولید علم صنعتی کره جنوبی و ایران در این دوره به ترتیب ۳۴۲ و ۱۳ بود. در پنج ساله بعدی (۲۰۰۰-۱۹۹۶) ژاپن، کره جنوبی و ایران به ترتیب ۱۹۵۸۵، ۱۶۰۵ و ۶۰ مورد علم صنعتی تولید کردند. این مقدار برای هر سه کشور در خلال سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ مجددا افزایش یافته و به ترتیب به ۲۳۶۹۴، ۲۴۰۰ و ۱۰۸ مورد رسید.

در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ کمیت تولید علم صنعتی این کشورها به ترتیب به  ۳۳۸۸۵، ۵۲۹۴ و ۶۱۶ مورد افزایش یافت وبرای فاصله زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۱ تولید علم صنعتی این سه کشور به ترتیب ۲۸۱۶۷، ۴۴۳۸ و ۶۰۴ مورد است. این بخش از علم صنعتی بدون مشارکت دانشگاه تولید شده است.

هنگامی که تولید علم مراکز تحقیق و توسعه را مستقل از دانشگاه ها مورد مطالعه قرار می دهیم در می یابیم که در طول ۲۵ سال گذشته مراکز تحقیق و توسعه ژاپن و کره جنوبی به ترتیب ۸۴ و ۱۰ برابر مراکز مشابه در کشور تولید علم صنعتی داشته اند. با افزایش تولید علم صنعتی در کشور این اختلاف کمتر شده، اما فاصله ها هنوز زیاد هستند.

در دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۱ مراکز تحقیق و توسعه ژاپن و کره جنوبی به ترتیب ۴۷ و ۷ برابر ایران علم صنعتی تولید کرده اند.

فاصله جمهوری اسلامی ایران با ژاپن و کره جنوبی در تولید علم دانشگاهی چقدر است؟

– شکاف ایران در تولید علم صنعتی با آنچه در حوزه تولید علم دانشگاهی با آن مواجه هستیم بیشتر است. تقریبا تمامی علم کشور توسط دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی تولید می شود.

در فاصله سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ کمیت تولید علم کشور شامل ۱۹۳۸ مدرک بود. هر چند در این دوره ژاپن ۱۶۱ برابر ایران علم تولید کرده بود، اما کره جنوبی که در تولید علم، کشوری نوظهور محسوب می شود ۱۱ برابر ایران تولید علم داشت.

در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۶ جمهوری اسلامی ایران ۵۹۲۷ مدرک تولید کرد. فاصله ژاپن با ایران کاهش یافت به نحوی که تولید علم این کشور ۷۴ برابر ایران و تولید علم کره جنوبی ۱۲ برابر کشور بود. در خلال سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ تولید علم ایران افزایش یافته و به ۲۰۹۳۵ مدرک افزایش یافت. در این دوره ژاپن ۲۴ برابر و کره جنوبی ۶ برابر ایران تولید علم داشت.

در دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۶ تولید علم کشور مجددا افزایش یافته و به رقم ۸۲۸۱۸ مورد رسید. در این دوره فاصله ژاپن و کره جنوبی با ایران کمتر شده به نحوی که این دو کشور به ترتیب ۷ و ۳ برابر ایران علم تولید کردند. در دوره پنج ساله اخیر (۲۰۱۵-۲۰۱۱) تولید علم کشور به ۱۵۶۲۷۹ مورد افزایش یافت. در این دوره ژاپن ۴ برابر و کره جنوبی ۲ برابر ایران علم تولید کرده است.

* به نظر شما ارتباط صنعت و دانشگاه چقدر می تواند به عنوان یک راه حل به افزایش توان و ظرفیت پژوهشی صنعت کشور کمک کند؟

مراکز تحقیق و توسعه در ژاپن و کره جنوبی قائم به ذات خود قادرند تا به تولید علم صنعتی بپردازند، با این وجود آنها از ظرفیت های پژوهشی دانشگاه ها به خوبی استفاده می کنند. به ويژه در ژاپن مراکز تحقیق و توسعه قبل از آنکه به دانشگاه ها متکی باشند به پژوهشگران خود متکی هستند.

مراکز تحقیق و توسعه زبان مشترک صنعت و دانشگاه هستند. پیشتازی دانشگاه های کشور در عرصه تولید علم بین الملل فرصتی مغتنم برای صنایع کشور است. صنایع می توانند از این فرصت برای سازماندهی مراکز تحقیق و توسعه کمال استفاده را ببرند.

سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، تولید علم در جهت تولید ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی را مورد تاکید قرار داده اند، از همین رو در مسیر توسعه، کشور ناگزیر باید ارتباط صنعت و دانشگاه را به عنوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه قرار داد.

مطالعه بیشتر
salimi salimi
بررسی صنعت تولید ماشین‌ آلات صنعتی در کشور در حوزه‌های صنعتی منتخب

وضعیت صنعت تولید ماشین‌آلات صنعتی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر کشور نشان‌دهنده سطح فناوری کل صنعت آن کشور است. بررسی وضعیت این صنعت در ۵ حوزه فرش ماشینی، پلیمر و پلاستیک، دارویی، غذایی و کشش مفتول نشان‌دهنده تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات) منفی کشور در تمام این حوزه‌ها است. که این یعنی نه‌تنها نتوانسته‌ایم سهم قابل قبولی از بازارهای بالقوه این صنایع را کسب کنیم بلکه بازار داخلی را نیز در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داده‌ایم.  این در حالی است که حتی در صنایعی مانند فرش ماشینی و غذایی که به علت پتانسیل بالا، تقاضای بالایی در خرید ماشین آلات دارند نیز به علت واردات بی‌رویه ماشین‌آلات، سهم چندانی نصیب تولیدکنندگان داخلی نمی‌شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

صنعت ماشین‌سازی به عنوان یکی از صنایع زیربنایی، یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی صنعتی و تولیدی هر کشور است که وضعیت آن نشان‌دهنده‌ی سطح فناوری کل صنعت آن کشور است. وضعیت این صنعت در ایران نشان‌دهنده وجود ضعف‌های بسیار زیادی از جمله سنتی بودن و ضعف فناوری، عدم هزینه کردن در بخش تحقیقات، ضعف رقابت‌پذیری، عدم دسترسی به قطعات با کیفیت و … است که بررسی وضعیت این صنعت را بسیار ضروری کرده است. لذا در این پژوهش تلاش شده تا با ایجاد شناخت از وضعیت کنونی این صنعت در کشور به آسیب‌شناسی مشکلات و مسائل اصلی آن پرداخته شود و با بررسی تجربیات چند کشور منتخب در صنعت ماشین‌سازی، راهبردهایی برای حل این مشکلات و توسعه صنعت ماشین‌سازی کشور ارائه شود.

بررسی تجارب سه کشور آلمان، کره جنوبی و هند در صنعت ماشین‌سازی و درس‌های آن برای ایران

در این بخش از پژوهش سعی شده است تا با بررسی تاریخچه‌ی صنعت ماشین‌سازی، وضعیت سیاست‌گذاری در این صنعت، بررسی نقش نهادهای دولتی و غیردولتی و نحوه حمایت‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای صنعت ماشین‌سازی در سه کشور آلمان، کره جنوبی و هند به استخراج درس‌هایی برای به کارگیری در صنعت ماشین‌سازی کشور بپردازیم. تعدادی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از بررسی تجارب این کشورها گرفت عبارتند از: «لزوم تبدیل صنعت ماشین‌سازی به یک اولویت صنعتی دارای برنامه، متولی و بودجه، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش، حمایت از صادرات و حضور شرکت‌های داخلی در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، حمایت دولت از تحقیق و توسعه و انتشار فناوری‌های توسعه یافته، ارتقا استاندارد و کیفیت ماشین‌آلات تولیدی، استفاده از ظرفیت نهادهای میانجی غیردولتی و توسعه نیروی انسانی ماهر و تخصصی برای صنعت ماشین‌سازی».

بررسی  و آسیب‌شناسی وضعیت ماشین‌سازی کشور در حوزه‌های صنعتی منتخب و ارائه پیشنهاد

در این بخش وضعیت ماشین‌سازی در پنج صنعت فرش ماشینی، پلیمر و پلاستیک، دارویی، غذایی و فلزی (کشش مفتول) بررسی می‌شود. بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی ماشین‌ساز است اما با این حال مهم‌ترین بازارهای بالقوه برای این صنایع، کشورهای همسایه ایران هستند که با داشتن بازاری به ارزش حدودی ۳۹ میلیارد دلار در اختیار کشورهای چین، آلمان، ایتالیا و ژاپن هستند.

صنعت فرش ماشینی

شکل‌گیری رقابتی غیرسازنده در وارد کردن آخرین نسل ماشین‌آلات فرش‌بافی در سال‌های اخیر در حالی است که ماشین‌آلات ساده‌تر و سازگارتر با سطح فناوری موجود در کشور که اتفاقا محصولات آن‌ها تقاضای بیشتری نیز دارد، در کشور قابل تولید هستند؛ اما به دلیل عدم تمایل تولیدکنندگان داخلی به خرید این ماشین‌آلات، بازاری نیز برای آن‌ها وجود ندارد. برای بهبود وضع موجود پیشنهاد می‌شود: اولا برای واردات ماشین‌آلات غیرضروری فرش‌بافی ارز تخصیص داده نشود و ثانیا با حمایت از تولید فرش‌های ماشینی با قابلیت صادراتی امکان استفاده از ظرفیت داخلی ساخت و به‌روزرسانی ماشین‌آلات، فراهم شود.

صنعت پلیمر و پلاستیک

تراز تجاری منفی سالیانه  ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلاری (اختلاف صادرات و واردات ماشین‌آلات)، نشان‌هنده وضعیت نامساعد صنعت ماشین‌سازی در بخش پلیمر و پلاستیک در کشور است. این در حالی است که توان اولیه برای ساخت اغلب ماشین‌آلات حوزه پلیمر و پلاستیک در داخل کشور وجود دارد؛ اما تعرفه پایین ورود ماشین‌آلات حوزه پلیمر و پلاستیک منجر به واردات بی‌ضابطه ماشین‌آلات به کشور شده است. با وجود اعلام حمایت وزارت صنعت از همکاری مشترک تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های بزرگ این حوزه در دنیا ، هیچ برنامه مدونی برای این کار وجود نداشته است. پیشنهاد می‌شود با حمایت از توسعه فناوری و ارتقای رقابت‌پذیری ماشین‌آلات تولید داخلی و تکمیل زنجیره‌های ارزش پایین‌دستی پتروشیمی از طریق این حمایت‌ها، وضعیت کنونی بهبود پیدا کند.

صنعت دارویی

راندمان پایین و هزینه‌های تعمیرات و نگهداری بالای تجهیزات صنعت داروسازی کشور به علت فرسودگی این تجهیزات موجب افزایش هزینه تمام شده تولیدات دارویی کشور شده است. تمایل شرکت‌های داروسازی به تولید تحت لیسانس یا مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی موجب عدم استفاده از ماشین‌آلات تولید داخل شده است؛ زیرا شرکت‌های همکار خارجی تمایل به استفاده از ماشین‌آلات به روز دنیا دارند و از طرفی عدم بهره‌مندی ماشین‌آلات ایرانی از استانداردهای لازم باعث کاهش رغبت تولیدکنندگان دارو به ماشین‌آلات داخلی شده است. برای بهبود این شرایط پیشنهاد می‌شود: شرکت‌های سازنده خارجی طرف همکاری ملزم به استفاده از ظرفیت ساخت سازندگان داخلی در پروژه‌های کشور شوند و شرکت‌های داخلی برای کسب استانداردهای لازم حمایت شوند.

صنعت غذایی

صنایع غذایی یکی از صنایع با پتانسیل بالای کشور محسوب می‌شود. اما به علت وارداتی بودن ماشین‌آلات آن زنجیره ارزش این صنعت در کشور کامل نیست و تراز تجاری ایران در کلیه ماشین‌آلات صنایع غذایی منفی است. با این حال بازار بزرگ این صنعت و وجود شرکت‌های کوچک با توان مالی کم باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی هم سهمی از این بازار داشته باشند. «تکمیل زنجیره ارزش صنعت غذایی از طریق تولید داخل ماشین‌آلات» به عنوان پیشنهاد می‌تواند وضعیت این صنعت را بهبود بخشد.

صنعت کشش مفتول

ماشین‌آلات این صنعت بیشتر از خارج کشور وارد می‌شوند. اما تولیدکنندگان داخلی هم در این زمینه فعالیت دارند. افزایش واردات این ماشین‌آلات باعث شده شرکت‌های داخلی در معرض ورشکستگی قرار بگیرند. در این شرایط ورود مداوم دستگاه‌های دست دوم اروپایی، بازار خرد و ارزان را نیز از شرکت‌های ماشین‌ساز داخلی گرفته‌است.

جمع‌بندی :

تجارب کشورهای پیشرو در حوزه تولید ماشین‌آلات صنعتی نشان می‌دهد که برای اینکه صنعت ماشین‌سازی در کشوری به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد آن کشور تبدیل شود باید به یک اولویت ملی تبدیل شود و با تعیین متولی آن برنامه‌ای مشخص با زمانبندی و بودجه مناسب برای آن تعیین شود. این در حالی است که در ایران تقریبا هیچ قانونی برای حمایت از توسعه صنعت ماشین‌سازی در طول چند دهه‌ی اخیر وجود نداشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با «حمایت از تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیر ضروری، عدم تخصیص ارز و افزایش تعرفه‌های وارداتی ماشین‌آلاتی که دارای نمونه‌های داخلی با کیفیت هستند و عقد قراردادهای بین‌المللی با شرکت‌های همکار در صنایع بررسی شده (جهت الزام به استفاده از تولیدات داخلی)»، وضعیت این صنعت در کشور بهبود یابد.

مطالعه بیشتر
salimi salimi
انواع ماشین‌ آلات صنعتی و کاربردهای آن

ماشین‌ آلات صنعتی جز آن دسته از دستاورد های بشر می‌باشند که بدون وجود آن‌ ها چرخ بسیاری از صنایع و تولیدات می‌خوابد. ما در این مطلب قصد داریم برای شما به معرفی برخی از انواع ماشین‌ آلات صنعتی بپردازیم و به شما بگوییم که به ‌طور کلی ماشین آلات صنعتی به چند دسته تقسیم می‌شوند.  از گذشته‌ های دور تاکنون به دلیل پیشرفته ‌تر شدن زندگی، ماشین ‌آلات صنعتی طراحی و تولید شده‌اند تا بتوانند نیاز زندگی امروز افراد را برطرف کنند. امروز تولیدات با سرعت سرسام ‌آوری انجام می‌شوند که سرعت زیاد آن ‌ها به دلیل استفاده از انواع مختلف ماشین ‌آلات صنعتی و مکانیزه می‌باشد. توجه نمایید که بدون وجود این ماشین ‌آلات اتفاقات بسیار مخرب و تاثیر گذاری گریبان گیر زندگی همه ما میشود که حتی فکر کردن به آن‌ ها می‌تواند عذاب‌ آور باشد. توجه نمایید که امروزه انواع ماشین‌ آلات صنعتی بسیار گسترده و متفاوت می‌باشند و ما نمی‌توانیم همه آن‌ ها را برای شما نام ببریم اما به ‌هر حال در این متن قصد داریم که برخی از آن‌ ها را به‌ صورت جامع و کامل برای شما نام ببریم و به معرفی آن ‌ها بپردازیم تا بتوانیم شما را بیشتر با انواع ماشین‌ آلات صنعتی آشنا سازیم و به شما بگوییم که این ماشین ‌آلات چگونه می‌تواند به ما کمک کنند و در چه انواعی وجود دارند‌. پس اگر شما نیز کنجکاو هستید تا اطلاعات خود در این زمینه را بالاتر ببرید و می‌خواهید که بیشتر در این‌ رابطه بدانید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید تا بتوانیم اطلاعات خود در این زمینه را در اختیار شما بگذاریم و به شما کمک کنیم تا بیشتر در رابطه با انواع ماشین‌ آلات صنعتی و کاربرد آن ‌ها اطلاعات کسب کنید.

 

انواع ماشین آلات صنعتی 

 

کاربرد انواع ماشین ‌آلات صنعتی کدام‌ ها می‌باشد؟

توجه نمایید که به طور کلی ماشین آلات صنعتی آن دسته از قطعه‌ های فلزی بسیار بزرگی هستند که در نوع متحرک و یا ایستا تولید می‌شوند. توجه نمایید که این دستگاه‌ ها از قطعات گوناگونی تولید شده‌اند که برخی از این قطعات متحرک هستند و برخی دیگر ثابت. این دستگاه ‌ها با انواع مختلف انرژی‌ های گوناگون مانند انرژی سوخت ‌های فسیلی، مکانیکی، الکتریکی، و حتی هسته‌ای به انجام فعالیت‌ های می‌پردازند. ماشین‌ آلات صنعتی آن دسته از ماشین ‌هایی هستند که انرژی ‌هایی که ما گفتیم را به انرژی مکانیکی و حرکتی تبدیل می‌کنند تا بتوانند به تولیدکنندگان کمک کند تا محصولات خودشان را در سریع‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت تولید کنند. توجه نمایید که ماشین انواع ماشین‌ آلات صنعتی به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا نیروی کار انسانی تا حد بسیار زیادی پایین بیاید و کیفیت و دقت در تولید محصولات بالاتر برود. همچنین با استفاده از انواع ماشین‌ آلات صنعتی سطح تولید نیز بسیار بیشتر می‌شود و تولید انبوه به ثمر میرسد. تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از انواع ماشین آلات صنعتی  به‌ راحتی قابلیت تکرار تولیدات داشته باشند و بتوانند بدون نیاز به دست‌ کاری دوباره محصولات را تولید کنند. همچنین کیفیت محصولات تولیدی با استفاده از انواع ماشین‌ آلات صنعتی بسیار بیشتر می‌باشد و سرعت تولید نیز بالاتر می‌رود. علاوه‌ بر این موارد پسماند هایی تولید شده توسط ماشین ‌آلات صنعتی بسیار کمتر از تولیدات انسانی می‌باشد همچنین ایمنی افراد و کارمندان چ هنگام استفاده از انواع ماشین‌ آلات صنعتی تا حد بسیار زیادی بالا میباشد‌.

 

ماشین آلات صنعتی 

 

معرفی انواع ماشین ‌آلات صنعتی

حال که  به‌ طور کلی برای شما در رابطه با ماشین ‌آلات صنعتی و مزایا و موارد استفاده آن صحبت کردیم بهتر است که به معرفی انواع مختلف ماشین ‌آلات صنعتی بپردازیم و به شما بگوییم که این ماشین ‌آلات در چه دسته ‌بندی ‌هایی موجود می‌باشند.

دسته اول ماشین ‌آلات دقت هستند‌. این ماشین ‌آلات همان‌ طور که از نام آن‌ها پیداست در زمینه پردازش دهنده، ماشین ‌آلات پردازش موضوع، و ماشین های سنگ‌زنی و ماشین‌آلات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماشین آلات صنعتی عمودی جزء دسته دیگری از ماشین ‌آلاتی می‌باشد که در انواع ماشین‌ آلات صنعتی تراش معمولی، ماشین آلات برنامه‌ریزی، ماشین‌آلات فرز، دستگاه ‌های حفاری، و دستگاه‌ های خسته ‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه نمایید که این ماشین‌آلات براساس نوع کار خودشان به دو قسمت دقت موقعیت‌ یابی و دقت تکرارپذیری دسته‌ بندی می‌شوند.

ماشین ‌آلات کنترل دیجیتال دسته دیگری از ماشین ‌آلات می‌باشند که ابزار اتوماتیک هستند که سیستم کنترل برنامه را دارا می‌باشند. توجه نمایید که سیستم کنترل این ماشین ‌آلات می‌تواند روند تولید را کنترل، کدگذاری، و اطلاعات را پردازش کند. توجه نمایید که این دستگاه‌ ها حرکت و همچنین پردازش قطعات دیگر را در ماشین‌ ها انجام می‌دهند.

 

معرفی انواع ماشین ‌آلات صنعتی 

معرفی انواع ماشین ‌آلات صنعتی بر اساس بخشی که مورد استفاده قرار میگیرند

علاوه‌ بر دسته ‌بندی انواع مختلف ماشین‌ ها بر اساس ظاهر و نحوه‌ی کار آن‌ ها، این ماشین‌ ها در بخش‌ های مختلف تولید نیز دسته‌ بندی می‌شوند. برای مثال ماشین ‌آلات صنعتی می‌توانند در چهار بخش ماشین‌آلات بخش تولید، مشکلات بخش قالب‌ریزی، ماشین آلات بخش تست، و ماشین ‌آلات بخش کنترل دسته‌ بندی شوند. ماشین آلات بخش تولید همان‌ طور که از نام آن‌ ها پیداست تمام روند تولید قطعات و ابزار ها را انجام می‌دهند. ماشین آلات بخش قالب ماشین ‌آلاتی هستند که مواد اولیه پس ‌از ذوب شدن به این بخش انتقال داده می‌شوند تا قالب ‌ریزی شوند و پس‌ از سرد شدن مورد استفاده قرار بگیرند. ماشین ‌آلات بخش تست نیز محصولات تولید شده را از نظر کیفی و ویژگی‌ های دیگر مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهند تا مطمئن شوند ابزار های تولید شده کیفیت لازم برای روانه بازار شدن دارا می‌باشند و هیچ‌ گونه مشکل خاصی ندارند. ماشین‌آلات بخش کنترل نیز ماشین ‌آلاتی هستند که اطلاعات بین بخش ‌های گوناگون تولید را رد و بدل می‌کنند و روش‌ های کنترلی در کارخانه‌ ها را با یکدیگر لینک می‌دهند و معمولاً یک رابط بین کاربر و همچنین مجموعه تولید و تحت کنترل می‌باشند که می‌توانند به‌ طور کلی باعث بالا بردن کارایی دستگاه‌ های صنعتی دیگر شوند.

 

انواع ماشین آلات صنعتی

جمع بندی

ما سعی کردیم که در این مطلب برای شما به طور کلی در رابطه با ماشین ‌آلات صنعتی و انواع ماشین‌ آلات صنعتی صحبت کنیم و به شما بگوییم که این ماشین ‌آلات چه ویژگی ‌هایی دارند و در چه انواعی دسته ‌بندی می‌شوند. ما در این مطلب دو مورد از دسته ‌بندی‌ های انواع ماشین‌ آلات صنعتی را برای شما نام‌ بردیم. اما شما باید بدانید که دسته ‌بندی‌ های ماشین ‌آلات صنعتی تنها به این دو مورد که ما گفتیم خلاصه نمی‌شود. به‌ طور منطقی در هر بخش تولیدی و با هر ویژگی‌ های تولید از ماشین ‌آلات مختلف و متفاوتی استفاده می‌شوند که هر کدام از آن ماشین‌ آلات ویژگی ‌های مخصوص به خودشان را دارند. پس نام بردن تمام ماشین ‌آلات صنعتی کاری بسیار سخت می‌باشد و ماشین ‌آلات هر بخش تولیدی باید با توجه به مواد تولید شده و همچنین نحوه تولید دسته‌ بندی شوند. به ‌طور کلی ماشین آلات صنعتی چرخ تولید و اقتصاد جامعه را در دست دارند و بدون وجود آن ‌ها انجام بسیاری از فعالیت ‌ها برای همه ما بسیار سخت و طاقت‌ فرسا می‌شد.

مطالعه بیشتر
×