دستگاه میکسر افقی دوجداره

مکانیزم دستگاه ریبون بلندر دو جداره قابلیت اجرا در تمامی مدل های دستگاه میکسر پودر را دارد.

در این سیستم لایه داخلی مخزن توسط روغن داغ که در جداره میانی وجود دارد گرم می شود. این گرمایش در حین میکس به مواد منتقل می یابد

که باعث نهایی شدن فرایند مورد نیاز جهت عمل آمدن ترکیب می شود.

گاهی در ترکیب برخی از پودرها به منظور میکس بهتر، نیاز است دما در هنگام فرآیند ترکیب تغییر کند که وجود سیال بین دو جداره ی مخزن به این دلیل است.

کاربرد این دستگاه در صنایعی مانند دارو سازی و ترکیبات حساس حائز اهمیت است. این دستگاه از 200 تا 5000 لیتر امکان ساخت دارد.

عملکرد دستگاه ریبون بلندر دو جداره

بدنه دستگاه توسط ورق های فابریک که ضخامت و جنس آن با توجه به سفارش است ساخته می شود.

در داخل بدنه دو پره مجزا حول محور شافت اصلی قرار گرفته و به صورت خلاف جهت یکدیگر دوران دارد که باعث میکس و همگن شدن بهتر محصول می گردد.

یک لایه پشم سنگ بر روی بدنه دستگاه تعبیه شده که این روش برای بهینه سازی در مصرف و ذخیره انرژی گرمایشی و نیز ایمنی در کار می باشد.

ریبون بلندر شامل مخرنی به شکل U است که شفتی یک تکه، تمام طول آنرا طی کرده و یک سر شفت به گیربکس و سمت دیگر شفت داخل بلبرینگ یا یاتاقان قرار گرفته است.

بر روی شفت اصلی و عمود بر آن تعدادی شفت با قطر کمتر قرار گرفته که به آنها شفت فرعی گفته می شود.

پره های میکسر بصورت کمان با طول و شعاع مشخص بریده شده و به صورت دو به دو، دو سر پره های فرعی را به هم متصل می کنند و به این صورت تشکیل یک مارپیچ می دهند.

میکسر پودر افقی دارای دو نوع پره است که به پره های بزرگ و پره های کوچک معروفند.

پره های کوچک قسمت مرکزی شفتها (وسط شفت) را به هم متصل کرده و پره های بزرگ یا پره های بیرونی، انتهای شفتها را به هم وصل می کنند.

پره کشی به شکلی انجام می شود که در صورت چرخش شفت اصلی در جهت حرکت عقربه های ساعت پره های بزرگ مواد را به سمت مرکز مخزن هدایت کرده و پره های کوچک مواد را از مرکز به شمت دو سر مخزن هُل می دهند. این نوع از پره کشی باعث می شود مواد بخوبی با هم میکس شوند.