خط تولید کود گرانول و پلت 

بعد از اینکه فرایند تبدیل مواد اولیه به کود سپری شد ، بسته به نوع بازار مصرف ، کود ها را به اشکال مشخص تبدیل و سپس کیسه گیری می کنند. جهت تغییر شکل دادن کود به حالتهای گرانول یا پلت به خط تولید کود گرانول و یا پلت نیاز خواهیم داشت .

معمولا سه گونه ظاهری مرسوم کود در کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از :

الف : کودهای پودری       ب: کود های گرانول        ج: کودهای پلت

کودهای پودری

جهت تولید این نمونه کود ،مواد اولیه بعد از آسیاب شدن ، به نسبتهای مشخص با هم ترکیب و سپس مخلوط می شوند.و بسته به بازار مصرف دربسته بندی متفاوت می گردد.این نکته قابل ذکر است که هنگام آسیاب کردن برخی مواد، خصوصا در بخش کودهای شیمیایی واکنشهای شیمیایی صورت می گیرد به همین دلیل آسیابها با مکانیزمهای متفاوت جهت تولید کودهای پودری مورد استفاده قرار گیرد.

کودهای گرانول

شکل ظاهری این کود گرد ( ساچمه مانند ) بوده و به دلیل استفاده آسان در بخش کشاورزی و باغداری و امکان توزیع کود در زمین توسط دستگاههای کود پاش و کود کار در بین مصرف کنندگان محبوب می باشد. جهت تولید کود گرانول نیاز به خط تولید کود گرانول است .

کودهای پلت

شکل ظاهری این کود استوانه ای ( لوله ای ) است . فشردگی مواد در این نمونه بیشتر از کودهای گرانول بوده و در کشور ایران باغداران بیشتر از این نوع کود استفاده می کنند .

خط تولید کود گرانول

معمولا یک خط تولید کود گرانول از بخشهای اصلی زیر تشکیل می شود :

۱ . هاپر ورودی مواد ۲ . میکسر ۳ . آسیاب ۴ . گرانولاتور ۵ . خشک کن ۶ . بوجاری ۷ . کیسه پر کن ۸ . نوار نقاله ها

روش کار در خط تولید کود گرانول :

پس از فرآوری مواد اولیه ، مواد وارد مخازن ورودی خط می شود. سپس افزودنی های لازم به مواد اضافه می گردد و توسط میکسر یا با روشهای دیگر ،مواد با یکدیگر مخلوط می شوند. بعد از مخلوط شدن ،مواد وارد آسیاب و از آنجا وارد گرانولاتور می گردد.پس از خروج از گرانولاتور به دلیل رطوبت بالا ، مواد وارد خشک کن شده و سپس توسط نوار نقاله به بخش بوجاری جهت جداسازی مواد بزرگتر یا کوچکتر از سایز مناسب هدایت می گردد. پس از واحد بوجاری مواد وارد بخش بسته بندی شده و توسط دستگاههای توزین و کیسه پر کن کود بسته بندی می شود.

خط تولید کود پلت :

معمولا یک خط تولید کود پلت از بخشهای اصلی زیر تشکیل می شود :

جهت تولید کود پلت از خط تولید کود پلت استفاده می گردد که شامل تجهیزات زیر می باشد.

۱ . هاپر ورودی مواد ۲ . میکسر ۳ . مگنت ۴ . سرند ۵ . پرس پلت و کاندیشنر ۶ . خشک کن ۷ . سرد کن ۸ . کولر هوا ۹ . کیسه پر کن ۱۰ . نوار نقاله ها

یکی از مهمترین بخشهای خط پلت ، دستگاه پرس پلت می باشد . استفاده از پرس پلت های مناسب علاوه بر افزایش کارایی خط باعث کاهش انرژی مصرفی خواهد شد.

روش کار :

پس از فرآوری مواد اولیه ، مواد وارد مخازن ورودی خط می شود. سپس افزودنی های لازم به مواد اضافه می گردد و توسط میکسر یا با روشهای دیگر مواد با یکدیگر مخلوط می شوند.بعد از آن مواد وارد آسیاب و از آنجا وارد سرند و پس از عبور از مگنت وارد دستگاه پرس پلت می گردد. مواد خروجی از پرس پلت کودهای استوانه ای شکل با دمای بالا میباشد که باید در ادامه خط نسبت به خشک کردن و پایین آوردن دما اقدام کرد. معمولا در خطوط مرسوم پرس پلت ، کود خروجی از پرس پلت وارد سیستم های کولر هوا شده و توسط هوای سرد مواد رطوبت زدایی و خنک می شوندکه این سیستم در فصول سرد سال و خصوصا در مناطق مرطوب مانند شمال کشور مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت.

انواع دستگاههای پرس پلت :

یکی از مهمترین قسمتهای خطوط تولید کود پلت ، دستگاه پرس پلت است.معمولا دستگاه پرس پلت در صنایع مختلف از جمله صنعت خوراک دام مورداستفاده بسیار دارد و در بسیاری موارد دستگاههای پرس پلت خوراک دام در بخش تولید کود نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در کارخانه های تولید کودهای پلت ، استفاده از دستگاههای پرس پلت مخصوص کود علاوه بر افزایش راندمان کار ، استهلاک خطوط را در حد بسیار چشمگیری کاهش خواهد داد.

پرس پلتهای موجود در بازار به دو گونه کلی یافت می شوند.

دسته اول پرس پلتهایی که با عنوان صفحه تخت (دای تخت ) شناخته می شوند.

دسته دوم پرس پلتهایی که با عنوان صفحه استوانه ای (دای استوانه ای ) شناخته می شوند.

پرس پلت صفحه تخت

در دستگاههای پرس پلت با صفحه تخت مواد بین رولر و دای(صفحه سوراخ دار) قرار گرفته و به صورت عمود بر سطح افق از دستگاه خارج می شود . ضخامت کود خروجی به قطر سوراخ های موجود در دای بستگی دارد و طول آنها به وسیله یک تیغه برش که زیر دای قرار دارد تنظیم می شود.

پرس پلت با دای استوانه ای(رینگی)

در این دستگاه مواد بین رولر و دای قرار گرفته و با چرخش رولر ، مواد از میان سوراخهایی که در بدنه دای وجود دارد خارج می شوند.در این دستگاه نیز ضخامت مواد ورودی به قطر سوراخهای دای بستگی داشته و توسط تیغه هایی که اطراف دای قرار دارد طول استوانه های خروجی تنظیم می شود.